Jitka Válová: A proč ty mně netykáš, prosím tě?

(*1922 v Kladně – 2011 v Kladně)

Členka výtvarné skupiny Trasa a Umělecká beseda, silně ovlivněna dělnickým prostředím kladenské ocelárny Poldi, ve které byla za války totálně nasazena. Velký význam v její tvorbě hraje kresba, ať již v grafickém provedení, nebo v malbě. Její život a dílo jsou neodmyslitelně spojeny se sestrou Květou (1922–1998).

Rozhovoru byla přítomna asistentka Jitky Válové paní Majka Vydrová (v rozhovoru označena jako MV).

T: Jaký máte vizuální zážitek z nejútlejšího dětství?
R: Když jsme byly malý, tak jsme čmáraly, ale maminka nám nikdy nic neschovala. Viděla, že to za moc nestojí, ale já bych byla ráda, kdyby nám něco schovala. My jsme se sestrou furt čmáraly. Ale byly to čmáranice. Já jsem hrozně ráda kreslila koně, ale ty zadní nohy jsem neuměla dělat. Dělala jsem zadní nohy jako přední. A furt jsem si říkala, ty zadní nohy nemají takový koleno jako přední. A nenapadlo mě se na toho koně podívat. Ale jenom, když jsem byla malá, pak už mě to napadlo.
T: Vždycky se mluví o vás a samozřejmě o sestře, mimochodem, dneska má svátek, dneska je Květy.
R: Květa má svátek 4. 5.
T: Dneska je tedy Květoslava. Ale měly jste ještě dva sourozence, o kterých se moc nehovoří.
R: No oni se taky nikdy nevěnovali umění, ty uměli udělat ještě tak čáru.
T: Vyrůstaly jste s Květou společně. Vy jste se s Květou vůči vašim sourozencům nějak vymezovaly?
R: To jo, ale ono jim to nevadilo a nám taky ne. Květa na tom byla hůř. Já si myslím, že Květa byla větší talent než já. Byla původnější. Ona měla v sobě takovou sochařskou robustnost. Ty její figury… Jenže my jsme vůbec nevěděly, že by Květa mohla dělat sochařinu. Nevěděly jsme, kde se kupuje hlína. My byly úplně blbý. Já se divím, že jsem se na tu UMPRUM dostala. My jsme nevěděly o kumštu vůbec nic. Byly jsme takový zabedněný Kladeňáci.
T: A jak vzpomínáte na školu?
R: Ale moc ne. No abych vám řekla… Já jsem opravdu moc toužila po vzdělání. A když jsme byly v primě, tak tam byl takovej hajzl profesor, měly jsme ho na češtinu. Ne. Na dějepis a na zeměpis. A on si na nás zasedl, protože jsme neměly každá jeden atlas. On nás tak ponižoval každou hodinu. Já jsem řekla – ty hajzle, já se na tebe teda vybodnu. Tak jsme odešly z gymnázia a moc mě to mrzí, protože vzdělání člověk sám o sobě nenahradí. No, hajzl to byl jeden. A přitom byl blbej jak… no, nechci říct jako co.
T: Jak vzpomínáte na válku?
R: Ani moc ne.
T: Odrazilo se to potom třeba ve vaší tvorbě?
R: Ani ne.
T: Ne?
R: My jsme se nějak neangažovaly. Člověk by třeba něco dělal, ale nikdo nás o to nepožádal a já si přeci nezaložím nějakou skupinku, která by bojovala proti nacismu.
T: A jaké bylo vaše výtvarné vzdělání?
R: No tak nejdřív jsem šla do skla, a to byla taky chyba. My jsme vůbec nebyly orientovaný. Měly jsme jít obě na nějakou pražskou grafickou školu. Já už nevím, kdo mi o tom řekl, a tak jsem šla do Železnýho Brodu na sklářskou školu. To sklo jsem teda dělala, pár kšeftů, ale ono mě to moc nebavilo.
Neměly jsme tam chodit. Květa žádnou takovouhle školu neměla, chodila do nějaký soukromý. Ale pak šla k Fillovi. O rok dřív než já, já jsem byla u Kaplickýho, ale Kaplický mi moc neseděl. Já byla spíš taková, no, víc temperamentní. A on byl filosof. No co já jsem věděla o filosofii? Nic. Spíš jsem chtěla poznat život. A Filla byl takovej živočišnější. Tak toho jsem měla moc ráda, Fillu, to byl skvělej kantor.
T: A jaká tady byla atmosféra na UMPRUMce, když jste tam studovala?
R: Skvělá. Já jsem tam chodila moc ráda.
T: Jak to na škole vypadalo?
R: No tak to už byl, jak se tomu říkalo, socialistickej realismus, že jo. Nemusely jsme dělat. Chodily jsme teda k Fillovi a Filla byl skvělej, toho jsem měla moc ráda. To byl skvělej kluk. I když už nebyl kluk.
T: A jaké jste měla spolužáky?
R: Samý výborný. No, já už si je, musím říct, ani nepamatuju. Jarcovják – myslím, že už umřel, že jo? Pak nějaký holky…
MV: Grygar, Pacovská, Menšík?
R: Grygar, Pacovská, no ta byla výborná. No, Grygar teď dělal takový hračky. Jsou to takový ptáčci a on jim namočí nožičky do barvy. A oni dělají takový… to byla taková pitomost. Ale on si s tím vyhraje.
Počkej, bylo jich tam dost. My byly nejsilnější třída. Nás bylo čtyřicet.
T: Opravdu?
R: No, to bylo hodně.
MV: Valenta tam byl. Podhrázský.
R: Valenta, to byl Kladeňák. Podhrázský byl výbornej, to byl takovej jemnej kluk, ale ten už taky zemřel.
MV: Čechová.
R: Olga Čechová.
MV: Kafka.
R: Jo, Čestmír Kafka, to byl takovej vůdce. Ten potom vlastně založil Trasu, takovou skupinu, a to byli vesměs Fillovci. A když jsme měli první výstavu, tak k nám přistoupili sochaři. Tak to byli Zoubek…
MV: Kmentová.
R: Jo, Eva Kmentová, to byla výborná sochařka. Ta byla opravdu vynikající, ta holka. Olbram o ní říká – děti po mně zdědily pracovitost, po Evě talent. No, ona byla určitě mnohem lepší než Olbram. Byla výborná, i jako člověk byla výborná.
T: A jaké jste dělaly výstavy s Trasou?
R: Trasa neměla svůj ráz. Každej dělal svobodně, co chtěl.
T: No ale společné výstavy jste měly. Dělaly jste výstavy i sólo?
R: No to jo. Společných výstav jsme teda měly dost. Nejmíň jednu za rok, ale i víc.
T: Měly jste kurátora? Práce na výstavu jste si vybíraly samy?
R: Ne. Iniciátor byl hlavně Čestmír Kafka, ten všechno zařídil. To byl takovej chytrej kluk. Ten už bohužel zemřel. Jeho manželka Olga Čechová, ta chodila taky k Fillovi, zemřela až teď. Byla jsem předvčírem na jejím pohřbu. Ta byla taky fajn holka. Ta dělala spíš grafiku.
Výstavy jsme dělaly v Kladně. Tam jsme měly dost známejch. Vystavovali všichni lidi z Trasy, i který nebyli v Trase, a vždycky se to ukončilo u nás. Tam jsme vždycky hýřili. No vlastně moc ne, my na to neměli, ale tam jsme se scházívali pokaždý. A bylo tam těch výstav dost. Komunisti tomu hovno rozuměli, tak jsme si tam vystavovali, každej co jsme chtěli. To byly hezký výstavy.
MV: V Kladně dělal hodně aktivit Jiří Hanke.
R: Spíš co se týkalo fotografie.
T: Ale Franta Tomík to tam organizoval?
R: Franta Tomík, ten znal malíře. On byl teda taky malíř, byl to mladej kluk, a vždycky za nás vyjednával autobusy, když se někam jelo, všechno obstarával.
T: Pak ty výstavy v Chebu, to byl vlastně takový průlom.
R: No.
T: Ale první sólo výstavu jste měly v roce 66 ve Špálovce, ne?
R: Ve Špálovce jsme vystavovaly s Květou.
T: A pak byl šlus, až do 80. let… Vy jste se uměním živila?
R: Houby jsem se živila, čoveče, nás živila maminka. Ona měla 450 korun měsíční penze a z toho nás živila. A ještě nám každej tejden nastřádala, koupila nám každý krabičku cigaret. Já nevím, jak to mohla ušetřit, přitom ona samozřejmě nekouřila.
T: A do kolika let vás takhle živila?
R: Dlouho. Holka, já ani nevím. Mám dojem, že dokud jsem nebrala penzi. Nám se peníze vyhejbaly. K nám když někdo přišel, říkal – jé, dej mi to. A my mu to vždycky daly, blbci, my jsme si nikdy neřekly o peníze. A ono je to taky nenapadlo nám je dát. Když jsme prodaly, tak jedině do galerie. Obrazy jsme nerozdávaly, zase tak blbý jsme nebyly. Skoro každej rok jsme prodaly nějakej obraz. Teda jeden, samozřejmě.
T: Jak jste nacházela témata?
R: Zpracovávala jsem jenom to, co jsem viděla kolem. Ale spíš mě zajímala citová stránka. K lidem jsem neměla nějakej profesionální vztah, ale spíš takovej citovej. Některá práce se mi třeba moc líbila, tak jsem to dělala. Když jsme byly totálně nasazený v Poldovce, tak jsme kreslily pořád. Ty dělníci tam většinou hovno dělali, takže postáli chvilku v nějaký pozici, nebo jsme je prostě kreslily při práci, a to nás dost těšilo. Hlavně já jsem tam kreslila.
T: A dělaly jste tam později taky něco na zakázku?
R: Kdepak, ty od nás nikdy nic nekoupili. Sice jsme na Poldovce jednou taky dělaly výstavu, ale ani se nepřišli podívat, natož aby něco koupili. My jsme vůbec neprodávaly. Já nevím, jak jsme to mohly přežít. No, přežily jsme to.
T: Máte témata, kterým se v současné době věnujete?
R: Teďko? Já ani nevím. Co vlastně teďko dělám?
T: Pastely, uhle.
R: Jo. Uhle, a k pastelům jsem přišla. Mě baví hlavně velký věci, ale už na to nemám. Jednak jsem malá, nikam nedosáhnu a mám závrať. Já už nemůžu takhle lézt. To jsem si dala na stůl židli a na tom jsem kreslila. Hlavně velký klauzury jsem dělala. Ta poslední byla asi 4 x 4 metry nebo ještě víc. Já už nevím. A to jsem dělala na UMPRUM. Měla jsem stůl a na tom ještě jeden stůl, myslím. Ale dneska bych tam nevylezla. Teď jsem nedávno udělala kresbu roští před oknem.
T: A měla jste nějaký pracovní režim?
R: Dělám, jenom když mám chuť. Já jsem dost neukázněná. Ale mám chuť skoro pořád.
S Květou jsme dělaly hlavně v noci. Ve dne jsme byly na UMPRUM. Taky jsem vydržela tři čtyři dny vůbec nespat. Ve dne na UMPRUM a v noci jsme dělaly doma. A mně vůbec nevadilo nespat. To pro mě nebyl problém. Zato dneska spím jak drvoštěp.
T: A jaká témata si teď vybíráte? Pořád se věnujete hudbě?
R: No tak hudbu jsem dělala dost dlouho, ty litý kresby. To mně vyhovovalo, protože jsem to měla rychle hotový. To jsem musela podle muziky, musela jsem to stačit. A ona ta muzika inspiruje, hlavně rytmus. Rytmus je nejdůležitější. A teďko, holka, co jsem teďko dělala?
T: Samorosty a lilie.
R: Jo, já jsem se zamilovala do samorostů, no ty jsou krásný. A objevila jsem konečně přírodu, zamilovala jsem se do lilií. Jednak krásně voní, ale já nemám žádnej čich, to mě mrzí. Ale ony jsou takový něžný. Vůbec si uvědomuju… vždycky jsem měla ráda přírodu, ale nějak jsem ji nevnímala tak intenzivně jako teď, co jsem takhle stará. Já se teda podivuju přírodě, jak to je nepřekonatelný, jak je bohatá a jak hýří, ty miliony nebo miliardy těch housenek… to je příšerný. A ono to potom rozjíždějí auta, fuj. No je to příroda, opravdu.
Zrovna jsem o tom tudle přemejšlela. Když jdu od konce, jak žiju, jak byl
ten začátek… a nakonec jsem si řekla – nebylo tady furt nic. Dřív než vzniknul svět, tak co tady bylo? Já jsem si říkala – nic. No a co to je nic? My nic nepoznáme, nemůžeme poznat nic. A co když to nic je právě všechno? Co když v tom je právě ten původ, úplnej začátek? Ale kde
se to tam vzalo, to mě dost sere, že tohleto nevím.
T: A věříte v něco?
R: Věřím. Na to člověk vůbec nemůže… jsem přesvědčená, že z nic vzniknul svět a život. Ale to musel udělat jedině nějakej duch nebo člověk… člověk nic nemůže poznat, protože vůbec neví, co to nic je. A nemůže ho pochopit, protože furt tady kolem nás něco je. Nevím,
že by některý člověk mohl cítit, poznat nic. To nemůžeme, protože my nejsme nic, a tak to nemůžeme poznat. Ale ráda bych to poznala.
Když stojím, mám pocit, že nic nejsem, ale to ještě není to pravý nic.
No a já jsem přesvědčená, že i když umřu, že nebude nic.
T: Myslíte?
R: Jsem přesvědčená. Vždyť nemůžete zničit hmotu. A proč by se mohl zničit duch? Já myslím, že nejnižší forma ducha je hmota a nejvyšší forma hmoty je duch. Je to spojený jedno s druhým; nevznikne a nezanikne nic. Dokud bude život. Já nevím, jak to vypadá jinde ve vesmíru, ale asi tam nic taky není, asi je tam taky všude něco.
T: Zatím to tak vypadá.
R: Nebo to neumíme vnímat.
T: Na co nejradši v životě vzpomínáte?
R: Jo, čoveče, já si to nepamatuju, ale mám samý hezký vzpomínky, já si nepamatuju, že by mě někdo moc nakrknul a že bysme měly nějaký nepřátelství. Myslím, že jsme měly samý kamarády kolem sebe.
T: Ale v poslední době pořád mluvíte o Květě.
R: No jo, no. To víš, Květa. Ta neměla umřít. Já ji cejtím pořád, ona mně tady určitě nechala kus svý duše. A já jsem jí zase dala kus svý. Ona si ji odnesla. Ale mně se o ní zdá skoro každej den. Vidím ji teda jako živou. A kolikrát si říkám – sakra, vždyť Květa už umřela, a já ji vidím fyzicky před sebou. Mohla bych si na ni sáhnout, ale to já nikdy z postele nevylezu. Já jsem ráda, že jsem v posteli.
T: A pamatujete si ty sny? Je tam něco konkrétního?
R: Ne, nic konkrétního. To jenom, že se tam Květa mihne. Jo, tak to se mi často zdá, že máme odevzdat nějakou práci, a ono se nám to nelíbí. Ani jedný, ani druhý. To se mi zdá dost často. Já si taky moc nevěřím. Nemám žádný sebevědomí. Vůbec žádný. Nafoukaná nejsem, to vám můžu říct. Nemyslím si o sobě vůbec nic.
T: A plánujete teď nějakou výstavu?
R: No, budu mít v Litoměřicích. V polovině února. Budu tam dávat poslední věci. Já jsem se teď na starý kolena zamilovala do přírody, a hlavně obdivuju lilie. To je tak čistej, krásnej květ. Já jsem z něj úplně vedle. A ono to tak nádherně voní. Někdy to voní hodně, že to až vadí. Ale mně to nevadí, já to necejtím. Já nemám vůbec žádnej čich. Ale ty lilie mám ráda moc. To mně dokonce jeden kluk říkal, ty lilie, to je to nejlepší, co jsi kdy v životě udělala. Já jsem mu povídala – jdi do prdele, ty víš hovno, co jsem kdy udělala, prosím tě. No, zná mě asi dva nebo tři roky. Já jsem říkala – ty vůbec nevíš, co jsem dělala dřív. No, ale nejsou špatný. Já je totiž dělala s láskou, a ono je to vidět. Víte, když člověk dělá cokoliv a zajímá ho to, tak to je z toho cejtit. To je asi pravda. Já to teda v tomhle cejtím.
T: Znali jste se s lidmi z Akademie?
R: Ale jo. A ona byla trochu řevnivost mezi UMPRUMáky a mezi těmi z Akademie. Oni si o sobě mysleli, že když jsou z Akademie… Hovno. Byli zrovna takový jako z UMPRUM. Ale my jsme měli kamarády jak v UMPRUM, tak na Akademii. Ale oni se trochu povyšovali. Mně to nevadilo, mně to bylo jedno. A oni se hlavně před náma moc nevytahovali.
T: Měla jste třeba nějaké zahraniční vzory? Jak to tady bylo s informovaností? Věděli jste, co se děje na západě?
R: Ale nic jsme nevěděly, to víš, že ne.
T: Ale Chalupecký…
R: No Chalupeckej byl jednou u nás a byl spokojenej s tím, co děláme.
Ale že bysme se s ním denně stýkaly, to ne. Ale byl výbornej, ten Chalupeckej, to byl kunsthistorik, jaký už se neroděj.
T: A myslíte, že je těžší dělat dneska, když je tolik informací, nebo když byl člověk odříznutý v socialistickém Československu?
R: Já myslím, že je to jedno.
T: Je to jedno?
R: Hm. To záleží na tobě. A na tom, jestli tě přijímají. My jsme nikdy neměly zelenou, nemysli si. Nelezly jsme teda nikomu do prdele. Za to by nám nikdo nestál. No a hlavně bysme to ani neuměly, víš?
T: A líbí se vám něco ze současné tvorby?
R: Ale jo, já se těm mladejm dost obdivuju. Za prvé mají fantazii a za druhý umějí řemeslo. A mají teda nápady. Fantazii.
T: A jak jste to braly, když jste pracovaly společně s Květou v jedné místnosti? Nerušilo vás to?
R: Rozčilovalo. Hlavně, když jsme odstupovaly, tak jsme vždycky do sebe vrazily, protože máme malý pokoje. Šířka je pět metrů, nebo dokonce čtyři, já už nevím. No, ale Květa dělala spíš obrazy na šířku a já spíš na vejšku a dole byl vyšší strop, tak já potom dělala dole a Květa nahoře v podkroví, kde byl strop jenom dva metry dvacet. Ale když jsme dělaly, tak jsme nesnášely, aby ta druhá přišla čumět. Protože když jsem šla nahoru ke Květě, tak ona řekla – vypadni, nemám teďko na tebe chuť. Nebo já jsem jí řekla – odejdi. Já dodneška nemám ráda, když dělám, aby na mě někdo čuměl.
T: Ale navzájem jste byly první, který ty obrazy viděl.
R: No to jo, to jsme musely. Když jsme dělaly, tak jsme nechtěly, aby tam přišla čumět ta druhá. Ale když jsme toho na chvíli nechaly, tak jsem jí řekla, přijď se podívat. Nebo ona přišla sama.
T: A shodly jste se v tom, jak to cítíte?
R: My jsme vždycky přiznaly, že máme stejnej názor. Byly jsme hodně stejný. Co si myslela Květa, to jsem si myslela já. Nikdy jsme neměly rozdílný názor, ale na cokoliv, nejen na kumšt.
T: To člověka ovlivní, když má dvojče.
R: No to víš, to je velká opora. Kór když jsme měly absolutně stejný názory na všechno. Když se mě někdo zeptal – co myslíš? A já jsem řekla – my myslíme. A oni říkali – hele, neříkej, co vy. Já jsem povídala – totéž, co Květa, Květa totéž, co já. My jsme měly na všechno úplně stejnej názor. I na sebemenší pitomost.
T: A jak jste vnímaly chlapy?
R: No čoveče, abych ti řekla pravdu, já jsem se zamilovala, ale vždycky platonicky. Mě mužský srali, musím ti říct. Já jsem se vždycky zamilovala, ale nikdy jsem s ním nic neměla. To už nebyla láska, to už bylo něco jinýho. Jediná láska je platonická. A tu jsem si užila. Já jsem se třikrát zamilovala platonicky, a to jsem si užila hodně. Já to mám promyšlený,
tu lásku. A taky na mě působila.
T: A přeneslo se to do vaší tvorby?
R: No já myslím, že jo. Že to tam muselo bejt cejtit.
T: A máte to spojený třeba s nějakým konkrétním obrazem?
R: Ne. Já měla taky moc ráda zvířata. A to mám několik obrazů, kde je to vidět. Počkej, jak se jmenujou? Poslední dotyk a První dotyk. Já jsem chodila hodně na jatka. Mě to ohromně zajímalo. A pak mně bylo líto těch zvířat, ale já tam musela, nerada jsem tam chodila, ale musela jsem jít. Tak to jsem udělala takovýho bejka, jenom takhle, jak je zavěšenej, jen ta hruď byla vidět, takhle asi do poloviny jeho těla. A pod ním člověk, jak se dotýká hlavy toho bejka. To byl Poslední dotyk. Ten se mi líbil. A já vůbec nevím, kde ten obraz je.
T: Měly jste doma někdy nějaký zvíře? Třeba kočku nebo psa?
R: Psa, jo. My máme rády psy. Vždycky jsme měly psy. Ovčáky. Až teďko naposled máme, jak se jmenuje?
MV: Labrador.
R: Labradorku. Ale není nad ovčáky. Ovčáci jsou mnohem chytřejší a takový jemnější. Todleto je takovej hulvát, ta čubka. Ona když jde, to je jako když jede traktor. A to se mi nevyhne, nebo do mě strčí. Ona je dost velká a hlavně má takovou kostru. Ovčáci byli takový štíhlý a jemný.
T: A malovala jste je někdy?
R: Nikdy. Květa dělala ty psy často, ale já nikdy. Měla bych si ji někdy udělat, ale mě to nějak nebaví.
T: Ovlivňovaly jste se navzájem s Květou?
R: Moc ne, čoveče. My jsme dělaly každá úplně jinak. A to nás nenapadlo, jedna se inspirovat od tý druhý. My jsme byly v tom, co děláme, každá úplně jiná. Květa spíš tíhla k hmotě a já ke kresbě.
T: Můžu se zeptat? Ten náš projekt je jenom o ženách a řešíme tady genderové otázky. Řešila jste třeba takové otázky pro sebe ve svém životě nebo tvorbě? Cítila jste rozdíl mezi chlapama a váma?
R: Ne. Já nevím, proč bych k nim měla nějakou větší úctu.
T: To snad ani ne, ale…
R: Ale já je beru tak jako holky, to je úplně jedno.
T: A existuje vůbec něco jako ženské umění?
R: Já v tom nevidím žádnej rozdíl. No, akorátže ten mužskej nosí kalhoty, a dneska já nosím kalhoty taky. No jo, já myslím, že není.
T: A nesetkala jste se, když s vámi jednal nějaký kurátor, s jiným jednáním? Jako že jste žena, a ne muž?
R: Já jsem nikdy žádnej takovej rozdíl nepozorovala, nebo jsem to nevnímala. Ono jim to bylo jedno.
T: Měla byste pro nás nějakou radu do života?
R: To bych musela moc přemejšlet, ale já bych potřebovala sama poradit.
No… Hlavně někomu nepodlehněte, víte? Když vám někdo poleze do prde-
le, tak se na to vybodněte, na to nikdy nenaleťte, protože za to určitě něco chce. Nikdy vám zadarmo nic nedá, ani přátelství ne. To znamená, že by vás chtěl vyžírat, když vás potřebuje. A nesmíte se nechat ukecat. Když vás někdo potřebuje, tak vám bude mazat med kolem huby. Na to nikdy neskákejte, za to vám nikdo nestojí. Nemusíte vždycky prosazovat, co si myslíte vy, ale zase se nenechte ovlivňovat moc. Člověk někdy věří věci a až později pozná, že to není ono a že se mýlil, nebo že naletěl. A tak se plně neoddávejte něčemu, dokud jste k tomu nepřišli opravdu, dokud jste to neprožili.
T: A kdo vás v životě ovlivnil?
R: Já ti řeknu: maminka. Maminka byla tak spravedlivá a tolerantní. Vůbec neznám takovýho člověka, jako byla maminka. Já ji nikdy neslyšela, že by řekla sprostý slovo, jako my s Květou. No a nikdy se nedotkla žádnýho člověka, že by mu nějak ublížila. To byl skutečně svatej člověk. A myslím, že Květa byla hodně po ní. Já už taková hodná nejsem.
T: Jaký je smysl života?
R: Aby člověk nežil jako prase. A aby se nenechal nikým vydržovat a aby našel nějakej cíl, aby něčeho chtěl dosáhnout. Ať už je to cokoliv, ale aby měl nějakej cíl. Když nebudeš vědět, pro co máš vůbec žít, tak co bys tady dělal? A to stačí sebemenší maličkost a můžeš tomu obětovat celej život. To nemusí bejt velký ideály.
T: Tak moc děkujeme, že jste nám věnovala čas.
R: A proč mně netykáš, prosím tě?